کنتور هوشمند آب و برق نقش موثری در صیانت از آب های زیرزمینی دارد

 • معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: کنتور هوشمند نقش موثری در صیانت از سفره های آب زیرزمینی دارد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی، نشست اطلاع رسانی و آشنایی با عملکرد کنتورهای هوشمند آب و برق با حضور جمعی از مدیران و مسئولان محلی و همچنین کشاورزان بخش نیمبلوک شهرستان قاینات برگزار شد.
  محمد علی نعمت نژاد، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این نشست با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در خصوص صرفه جویی در مصرف آب، خاطر نشان کرد: در حال حاظر بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزى مصرف می شود که اگر تنها ده درصد در این بخش صرفه جویی شود، می توان از این مقدار آب در بخش های دیگر از جمله شرب و صنعت استفاده و مشکل کمبود آب در این بخشها را برطرف کرد.
  وی گفت: ایران با توجه به ریزش های کم و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی بارندگی ها، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود؛ به عبارتی با قرار گرفتن دو سوم آن در مناطق خشک و نیمه خشک، در بین کشورهای کم آب جهان جای می گیرد.
  نعمت نژاد با اشاره به مصوبه هیات دولت و مجلس در خصوص نصب کنتورهای هوشمند آب و برق گفت: از آنجایی که دشت خضری جزو دشت های بحرانی استان محسوب می شود، لزوم نصب کنتور هوشمند آب و برق در این منطقه بیشتر احساس می شود.
  وی با تاکید بر اینکه در خراسان جنوبی هیچ رودخانه دائمی وجود ندارد، گفت: در زمان کنونی، نیاز آبی استان از طریق منابع آب زیر زمینی شامل سه هزار و 291 حلقه چاه، شش هزار و 228 رشته قنات و دو هزار و 178 دهنه چشمه تامین می شود.
  وی به اقدامات شرکت آب منطقه ای استان در خصوص جلوگیری از برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود: نصب کنتور هوشمند آب و برق با سپردن مدیریت مصرف آب به کشاورزان، نقش موثری در صیانت از سفره های آب زیرزمینی دارد.
  او در ادامه از عوارض افت سطح آب زیرزمینی را کاهش آبدهی چشمه ها و قنوات، کاهش کیفیت منابع آب و نفوذ زبانه آب شور، نشست زمین و تبعات آن، نیاز به کف شکنی و تغییر محل چاه ها و هزینه های آن و ایجاد محدودیت در مصارف شرب و صنعت برشمرد.