کاهش 30 درصدی مصرف آب با نصب کنتور های هوشمند کشاورزی

 • به گزارش روابط عمومی ؛ مدیر عامل شرکت الکترو فانوس الوند گفت: در صورت نصب کنتورهای هوشمند زمینه صرفه جویی 30 درصدی معادل 300 میلیون مترمکعب آب در منابع آبی استان در بخش کشاورزی فراهم می شود.  

   

  جهانبخش قمری اظهار کرد: با نصب کنتور هوشمند آب و برق، صرفه جویی قابل توجهی در برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی و مصرف برق در پیک شبکه، مخصوصا در مناطقی که پروژه کامل انجام شده ، به وجود آمده است.
  مدیر عامل شرکت الکترو فانوس الوند با اشاره به آغاز نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های آب استان همدان، اظهار کرد: این کار از سال 1389 آغاز شده و تا کنون دو هزار ششصد حلقه چاه استان مجهز به کنتور هوشمند شده اند.

   

  وی خاطر نشان کرد: کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی چاه های کشاورزی، توانایی اندازه گیری میزان آب و برق مصرفی را به طور هم زمان دارد.
   با توجه به برداشت های بی رویه و خارج از حد مجازمصرف کشاورزان ، با ساخت این نوع محصول میزان بهره برداری از چاه های کشاورزی کنترل خواهد شد.